Vertrouwenspersoon

Hans-21
Ook bij de RBE werken we met een vertrouwenspersoon. U kunt deze bereiken via:
vertrouwenspersoon@rbede.nl
Deze neemt dan contact met u op, op discrete wijze uiteraard.

Beleid tegen psychosociale belasting Redding Brigade Ede:

Verenigingen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun leden te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting.
Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
agressie en geweld
seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
pesten
discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
Het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
Het desgewenst begeleiden bij het aan de orde stellen bij een klachtencommissie of vereniging.
Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
Het adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden.
Er is een geheimhoudingsplicht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven