Ook sponsor worden?

Steun ons! Dat mag. Graag zelfs

Zonder uw steun redden we het niet.

De Redding Brigade Ede draait volledig op vrijwilligers. Alle giften en donaties aan de Redding Brigade Ede zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status hebben. Maar eenmalige giften en periodieke giften (notariële schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld. De Redding Brigade Ede hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar het reddingswerk gaat.

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.
Er is ook een methode waardoor uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Dit is mogelijk door uw gift vast te leggen in een notariële akte.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, als deze vastgelegd zijn in een notariële akte en onder bepaalde omstandigheden

De Redding Brigade Ede als erfgenaam
U kunt de Redding Brigade Ede in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt de Redding Brigade Ede (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan de Redding Brigade Ede te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan de Redding Brigade Ede na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor de Redding Brigade Ede
Als u de Redding Brigade Ede een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan de Redding Brigade Ede wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.


Een gift kunt u overmaken naar:

rekeningnummer NL58RABO0147841658
t.n.v. Redding Brigade Ede

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven