Disclaimer & Privacy

Disclaimer
Deze website wordt met zorg geredigeerd. Redding Brigade Ede besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Indien er verschil bestaat tussen de gedrukte documenten en de digitale documenten, zijn de gedrukte documenten bepalend. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de officiële, schriftelijke publicaties zijn daarom doorslaggevend.
Redding Brigade Ede kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. www.RBede.nl geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Redding Brigade Ede kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.
Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via deze e-mail link.

Privacy
Redding Brigade Ede hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Informatie over bezoeken aan de website www.RBede.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag.
Als de geplaatste afbeeldingen niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. In de woorden van de Auteurswet 1912:
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking.
De hier gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar ik uitdrukkelijk toestemming van de beheerder heb gekregen om foto’s te maken. Sta je op een foto en wil je dat deze verwijderd wordt, dan doe ik dit in beginsel na deze mail met duidelijke reden waarom je dit wenst. Hou er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: je wordt verondersteld toe te staan dat je afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Uiteraard kun je op het moment zelf mij aanspreken met de vraag de foto te wissen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven