• WE REDDEN NIET ZONDER U!

 • HELP EN STEUN ONS

 • WORD LID EN HELP REDDEN

Over RBede


De Redding Brigade Ede is 35 jaar na oprichting nog steeds actief. En hier zijn wij trots op. Ons hele kader bestaat uit vrijwilligers. Door alle kaderleden wordt het zwemmend redden gezien als een hobby. Wij geven de leerlingen met plezier onze ervaringen mee, zodat ze er later wat aan hebben. Het hele kader geeft dan ook graag les aan de leerlingen. De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood bij verdrinkingsongevallen, onder andere rondom vijvers, rivieren, kanalen of het strand.


boni aktie

 

Waarom een reddingsbrigade in Ede?
Aangezien Ede veel vijvers heeft, is het in Ede ook van belang om een reddingsbrigade te hebben.
Hier kun je leren wat je moet doen als je ziet dat iemand in het water in nood is.
Maar wij, de Redding Brigade Ede, zijn ook aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland. Dit houdt onder andere in dat we landelijk samen werken en dat bij (dreigende) overstromingen alle brigades in heel Nederland binnen 1 uur na alarmering mensen en dieren evacueren.

Wat voor vereniging zijn wij?
Wij doen aan een nuttigheidssport, dat betekent dat wij het leuke van het leren combineren met nuttig bezig zijn, en zo redders opleiden. Ook zijn we een hele gezellige vereniging, en tijdens het leren van nieuwe dingen doen we ook vaak spelletjes of leuke andere dingen tussendoor. Ook doen wij hulpverleningen bij ongevallen of verdrinkingen, daarnaast zijn wij ook een EHBO-vereniging volgens richtlijnen van het rode kruis en het oranje kruis.

Wist je dat…

De Reddingsbrigade afgelopen zomer 8.590 keer in actie is gekomen.
Het bleek dat 282 mensen zonder ingrijpen van de vrijwilligers van de Reddingsbrigade deze zomer waarschijnlijk niet hadden overleefd. Er waren 11 dodelijke ongevallen te betreuren als gevolg van een zwemrecreatie ongeval. Deze cijfers zijn gebaseerd op de verslagen die door alle Reddingsbrigades in Nederland zijn gemaakt.

Lidmaatschap

Wil jij ook leren ‘zwemmend redden’?

Ben je vijf jaar of ouder en ten minste in het bezit van zwemdiploma ‘A’, kom dan vrijblijvend op één van onze zaterdagochtenden naar het zwembad! Kijken mag altijd. Je moet dan via de verenigingsingang aan de zijkant van het zwembad naar binnen. Vanaf ongeveer 8.45 uur zijn er instructeurs in het verenigingsgebouw aanwezig die je verder zullen begeleiden. Wil je een keertje mee doen dan is dat geen enkel probleem, neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail en dan krijg je zo snel mogelijk bericht.

 

Hoe gaan we te werk?
Als je mee mag zwemmen, hebben we eerst een kort praatje met je over onze vereniging en daarna gaan we met zijn allen zwemmen. Jouw vaardigheden worden getest en we delen je in bij de diploma dat het beste bij jou past. De laatste paar minuten van de les is er vaak nog even tijd om te spelen. Je doet dus mee met een ‘echte’ les. Je hoeft nog niet meteen te beslissen of je het leuk vindt. Je krijgt informatie mee en je mag 4 keer mee zwemmen voor je moet beslissen of je lid wil worden van onze vereniging.

Wij bieden meer.
Ook voor het op peil houden van je conditie of het aanleren van nieuwe zwemtechnieken ben je bij ons aan het goede adres. We hopen dan ook dat je het leuk vindt en snel met ons mee kunt doen.

Wat moet je betalen aan contributie/badgeld?
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
De contributie:
Jeugd t/m 16 jaar € 50,00
Leden vanaf 17 jaar € 55,00
Naast de contributie moet er ook badgeld betaald worden. De hoogte hiervan hangt af van de datum waarop je lid wordt. Meer info bij de penningmeester. Voor 2016 is het badgeld € 122,50. Wij geven gemiddeld 40 lessen per jaar. Dit betekent een uur zwemmen voor iets meer dan 3 euro per keer en daarbij ook nog les krijgen in het zwemmend redden!


Opzeggen?
Wij vinden het altijd jammer als leden hun lidmaatschap willen beëindigen. De opzegging van je lidmaatschap moet voor 1 december bij ons binnen zijn waarna wij jou per 1 januari uit het ledenbestand halen. De opzegging dien je schriftelijk bij het secretariaat kenbaar te maken.
Het opzeggen van je lidmaatschap kan per brief of email. Hierin zet je je naam en op welke datum jij je lidmaatschap bij RBede wilt beëindigen.
Leden jonger dan 18 jaar zullen door de ouders/verzorgers moeten worden afgemeld.

(Let op: wanneer je stopt met zwemmen wordt je lidmaatschap niet automatisch stopgezet.)

De brief stuurt u naar de secretaris. Bij ontvangst van de brief/email word je uitgeschreven bij de brigade.

Indien er vragen zijn kun je die via het contact formulier stellen.

 

Steun ons

Steun ons! Dat mag. Graag zelfs

Zonder uw steun redden we het niet.

De Redding Brigade Ede draait volledig op vrijwilligers. Alle giften en donaties aan de Redding Brigade Ede zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status hebben. Maar eenmalige giften en periodieke giften (notariële schenkingen) worden door de fiscus wel verschillend behandeld. De Redding Brigade Ede hoeft als goed doel geen successierechten meer te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat uw bijdrage voor honderd procent naar het reddingswerk gaat.

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen. Voor een gezin met een modaal inkomen van € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.
Er is ook een methode waardoor uw gift altijd fiscaal aftrekbaar is, ongeacht uw inkomen of de hoogte van de gift. Dit is mogelijk door uw gift vast te leggen in een notariële akte.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, als deze vastgelegd zijn in een notariële akte en onder bepaalde omstandigheden

De Redding Brigade Ede als erfgenaam
U kunt de Redding Brigade Ede in uw testament benoemen als erfgenaam. Hierdoor ontvangt de Redding Brigade Ede (een deel van) uw erfenis. U bepaalt zelf natuurlijk de grootte van dat deel. Sommigen kiezen er voor om hun hele nalatenschap aan de Redding Brigade Ede te schenken; anderen geven er de voorkeur aan om een bepaald percentage aan de Redding Brigade Ede na te laten en een bepaald percentage aan familieleden of andere goede doelen.

Legaat voor de Redding Brigade Ede
Als u de Redding Brigade Ede een legaat nalaat, betekent dit dat u in het testament omschrijft wat u precies aan de Redding Brigade Ede wilt nalaten. Dat kan een van tevoren vastgesteld geldbedrag zijn of een roerende of onroerende zaak, zoals bepaalde (kunst)voorwerpen, de inboedel of een huis.


Een gift kunt u overmaken naar:

rekeningnummer NL58RABO0147841658
t.n.v. Redding Brigade Ede

Wist je dat?

Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen), bestaat uit ruim 166 Reddingsbrigades, 23.000 leden en zo’n 5.000 Reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

Wie doet wat


Nu geven wij het woord aan ons bestuur en het team van instructeurs. Hieronder stellen ze zich voor aan jullie.

Anna-Maria Buitink

Instructeur

Lees verder

Anna-Maria Buitink

Dirk Buitink

Instructeur

Lees verder

Dirk Buitink

Marianne Buitink

Bestuurslid – Secretaris

Redactie Zeehondenpost

Lees verder

Marianne Buitink

Eunice Jolink

Vertrouwenspersoon

Webmaster

Lees verder

Eunice Jolink

Henri Meerveld

Bestuurslid – Algemeen lid

Lees verder

Henri Meerveld

Erik Modderkolk

Instructeur

Lees verder

Erik Modderkolk

Gerben Molhoek

Instructeur

Lees verder

Gerben Molhoek

Alie van Scheijen

Technisch Leider

Lees verder

Alie van Scheijen

Hans van Scheijen

Bestuurslid – Voorzitter

Lees verder

Hans van Scheijen

Saskia van Scheijen

Instructeur

Lees verder

Saskia van Scheijen

Lyane Tuithof

Bestuurslid – Penningmeester

Lees verder

Lyane Tuithof

Arjan Vlok

Bestuurslid – Algemeen lid

Lees verder

Arjan Vlok

Opleiding

We verzorgen de zwemopleidingen naar niveau.

Dat betekend dat tijdens de lessen de leerlingen in verschillende groepjes worden opgesplitst, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om op zijn of haar niveau nieuwe vaardigheden en technieken te leren. Aan het eind van elk seizoen is er examen zwemmen. De opleidingen worden verzorgd door gediplomeerde “vrijwillige” instructeurs. Wij leiden onze leden op voor de volgende diploma’s en certificaten: Junior Redder – Zwemmend Redder – Life Saver – Lifeguard – Instructeur – EHBO. Ons uitgangspunt is dat iedereen zijn diploma haalt aan het einde van het seizoen.Je krijgt voornamelijk les in zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en zwemmend redden.
De lessen zijn op zaterdag van 9.00-10.00 uur in zwembad “De Peppel”.

 


Er zal geen les zijn op zaterdag 26 maart en 2 april 2016

Examenzwemmen 2014

Foto’s Examenzwemmen 17 mei 2014


Iedereen die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan, is beloond.
Op 17 mei waren de examens. Het zwemmen begon om 9.00 uur, maar wie ook theorie moest doen, werd extra vroeg verwacht. Het resultaat mocht er zijn: iedereen is geslaagd! We zien hier een aantal momentopnames van het examen. We zijn ontzettend trots op dit geweldige resultaat. Maar ook tevens dankbaar voor de inzet en moeite die onze vrijwilligers hebben gedaan om dit resultaat mogelijk te maken.

Wist je dat?

Dat je je kunt inschrijven voor de Nieuwsbrief van Reddingsbrigade Ede, zonder dat u lid ons hoeft te zijn. In de Nieuwsbrief kunt u onder andere lezen wat wij doen, of gaan doen en ook kunt u zien hoe het verloopt in het RVR.

Zwemmend Redden voor Zwembaden 2014

Foto’s Cursus Zwemmend Redden voor Zwembaden 2014, personeel Zwembad “De Peppel”


We hebben dit jaar het zwembadpersoneel ondersteund en de deelnemers hebben allemaal een goede inzet getoond. Ze mochten daarom dan ook allemaal afzwemmen voor “Zwemmend Redden voor Zwembaden”
Ze zijn allemaal geslaagd! Van harte gefeliciteerd met jullie diploma en nog vele jaren als toezichthouder gewenst!

Huisregels

Huisregels

Om een sportieve, positieve sfeer en setting te bevorderen en ongewenste situaties te voorkomen, heeft het bestuur van de RBE de volgende punten opgesteld:

1. De RBE is een sportvereniging, die als doelstelling heeft leden te leren hoe je drenkelingen kunt redden.
2. De instructeurs hebben als taak de leden de nodige vaardigheden te leren; het bestuur wil garant staan dat de instructeurs in hun werk niet gehinderd worden.
3. De leden komen naar de vereniging om vaardigheden te leren; het bestuur wil de hiervoor benodigde randvoorwaarden bewaken.
4. Situaties die de doelstelling van de RBE ernstig in de weg staan, mogen absoluut niet voorkomen.
5. Toeschouwers, die de les hinderen, worden vriendelijk, doch zeer dringend verzocht zich van de tribune te verwijderen
6. Leden, die de voortgang van de les in de weg staan (bijv. door zich te misdragen ten koste van een instructeur en/of de groep, en/of de hele vereniging), worden ter verantwoording geroepen; afhankelijk van de situatie wordt een sanctie ingesteld.
7. Wie zich niet aan de regels van de brigade houdt, kan per direct worden geschorst.
8. Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, tot wie men zich zo nodig kan richten (vertrouwenspersoon@rbede.nl).
9. Tenslotte doet het bestuur een oproep aan alle leden om toch vooral niet deel te nemen aan opruiende activiteiten en ongewenst gedrag.

Disclaimer & privacy

Disclaimer
Deze website wordt met zorg geredigeerd. Redding Brigade Ede besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Indien er verschil bestaat tussen de gedrukte documenten en de digitale documenten, zijn de gedrukte documenten bepalend. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de officiële, schriftelijke publicaties zijn daarom doorslaggevend.
Redding Brigade Ede kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. www.RBede.nl geeft soms toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere (overheids)organisaties worden onderhouden. Redding Brigade Ede kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.
Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via deze e-mail link.

Privacy
Redding Brigade Ede hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Informatie over bezoeken aan de website www.RBede.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag.
Als de geplaatste afbeeldingen niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. In de woorden van de Auteurswet 1912:
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking.
De hier gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar ik uitdrukkelijk toestemming van de beheerder heb gekregen om foto’s te maken. Sta je op een foto en wil je dat deze verwijderd wordt, dan doe ik dit in beginsel na deze mail met duidelijke reden waarom je dit wenst. Hou er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: je wordt verondersteld toe te staan dat je afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Uiteraard kun je op het moment zelf mij aanspreken met de vraag de foto te wissen.

Nieuws

Hier kun je terecht voor de nieuwste nieuwtjes en feiten over Reddingsbrigade Ede

Paasvakantie

De lessen op 26 maart en 2 april 2016 komen te vervallen vanwege Pasen.

Proefexamen april 2016

In April hebben de leden van de Reddingsbrigade Ede, hun echte proefexamen. Hieruit zal worden besloten of de leerlingen klaar zijn voor het examen, en op mogen voor echte examen. Het proefexamen zal worden afgenomen door de senior lifeguards van Reddingsbrigade Ede. Het proefexamen vind plaats op Zaterdag 9 april 2016 van 9.00 tot 10.00 uur.

Oefening RVR

Binnenkort gaan 6 brigades meedoen aan een oefening, vanuit het RVR. Ook een paar instructeurs van Reddingsbrigade Ede doen hier aan mee, deze oefening bestaat uit theorie en praktijk. Als de oefening succesvol verloopt, gaat Reddingsbrigade Ede ook leden meenemen. Zo leert iedereen de theorie en praktijk in het “echt” op open water.

WK lifesaving 2016

Van 1 tot en met 18 september wordt in Eindhoven en Noordwijk het WK lifesaving 2016 georganiseerd.De lifesaving sport is een spectaculaire sport die is afgeleid van het echte reddingswerk. De onderdelen bevatten combinaties van techniek, tactiek, kracht en snelheid. De sport bestaat uit wedstrijdonderdelen in het zwembad, de “Pool Events” en op het strand en in de zee, de “Ocean Events”.

Een van de onderdelen is IRB, oftewel Inflatable Rescue Boat. Dit is een van de meest spectaculaire onderdelen van de sport Lifesaving. IRB wedstrijden zijn snel, spannend en zeer uitdagend. Het vraagt ontzettend veel kennis van de boot en de omstandigheden, vaardigheden en kracht en fitheid.

kijk voor meer informatie over het WK lifesaving 2016 en het onderdeel IRB op www.lifesaving2016.com

 

2015

Kerst zwemmen 2015

Kerst zwemmen + borrel

Elk jaar heeft reddingsbrigade Ede de laatste les voor de kerstvakantie een speciaal programma wat met kerst te maken heeft, namelijk: gezelligheid!
Hierna is er een kerstborrel in ons verenigingsgebouw, in het teken van gezellig samen.
Het was een gezellige les en ook de papa’s en de mama’s mochten meedoen.

Sinterklaas zwemmen 2015

Sinterklaas zwemmen 2015

5 december was het weer zo ver, sint en piet komen ‘s avonds alle huisjes langs om cadeautjes te brengen. Maar speciaal voor ons kwamen zij in de ochtend onze cadeautjes brengen.
Hij moest hiervoor wel vroeg zijn bed uit, maar voor ons deed hij dat wel.
Ook had de evenementencommissie een leuke les gepland, met onze leden.

Halloween zwemmen 2015

Halloween zwemmen

Er is iets nieuws bedacht door de evenementencommissie van reddingsbrigade Ede, Halloween zwemmen.
Voor het eerst in ruim 35 jaar is er een evenement georganiseerd dat met Halloween te maken heeft.
Het was een gezellige ochtend!

RVR convenant

RVR convenant

Waarvoor staat de afkorting RvR?

 • De afkorting staat voor Regionale Voorziening Reddingsbrigades.

Welke Reddingsbrigades zijn aangesloten bij de RvR?

 • In ons geval betreft het Reddingsbrigades uit Apeldoorn, Arnhem, Lochem, Zevenaar, Renkum en Ede.

Ons werkgebied is globaal gezien de provincie Gelderland het gebied ten noorden van de Rijn. Maar bij grote overstromingen zoals in 1995 kunnen wij landelijk worden ingezet.

Wat doet de RvR?

Met de hierboven genoemde verenigingen zijn wij in het voorjaar van 2015 een samenwerkingsverband aangegaan. Deze samenwerking kan betrekking hebben op vele verschillende vlakken. Te denken aan bijvoorbeeld opleiding, oefeningen, bewaking van evenementen op of aan het water maar ook kunnen mensen gevraagd worden te helpen in geval van rampen en overstromingen.

Uiteraard zullen onze leden niet zomaar worden ingezet bij calamiteiten. Hier zullen wij kijken naar leeftijd, ervaring en diplomering van de betrokken leden. Daarnaast zal er altijd overlegd worden met het betrokken lid of hij/zij zich voor deze inzetten beschikbaar wil stellen.

Nieuwe materialen kast

Nieuwe materialen kast
Reddingsbrigade Ede heeft een sponsor gevonden om onze oude kist om te toveren in een nieuwe materialen kast waar we alles netjes in op kunnen bergen.
De nieuwe materialen kast is op maat gemaakt en van trespa, wij willen deze sponsor nogmaals bedanken!

MatriaalKast

Dropping 2015

Dropping

Dropping junioren t/m 12 jaar

27 juni 2015 heeft de evenementencommissie een evenement georganiseerd, dit was een dropping.
De kinderen werden om 18.00 uur bij camping ’t Gelloo gedropt (uiteraard met begeleider), en moesten via een kaartje de route naar het zwembad weten te. Het was erg gezellig zeggen de junioren van Reddingsbrigade Ede, het was ook een leuke route! Als afsluiting hebben de kinderen nog wat gedronken in het verenigingsgebouw met een hapje erbij!
Dit hadden ze echt verdiend!

Dropping jeugdleden vanaf 12 jaar

27 juni 2015 heeft de evenementencommissie een evenement georganiseerd, dit was een dropping.
de jeugdleden werden later gedropt dan de junioren, de jeugdleden werden om 20.00 uur bij camping ’t Gelloo gedropt, ook de jeugdleden moesten via een kaartje de weg terug vinden naar het zwembad, de peppel. De jeugdleden hebben zelfs een lied bedacht, voor ieder van hun in de groep, dit lied zongen ze later in het verenigingsgebouw voor het kader, het kader moest er uit halen over wie het ging.
Het was erg gezellig!
Ook de jeugdleden hebben als afsluiting van het seizoen een hapje en een drankje gedronken in het verenigingsgebouw.
Ook de jeugdleden hadden dit wel verdiend!

Clinic 2015 bij de Zanding

Clinic op de zanding

Reddingsbrigade Ede wilt ook de buitendorpen betrekken bij onze vereniging, daarom gaven wij 1 juli 2015 een clinic aan de buitendorpen, hier moet u denken aan Otterlo, Harskamp en Wekerom.
Tijdens deze clinic was er een opname van droom van een 2e huis op het vakantiepark de Zanding.
Wij werden ook nog even bekeken, en zijn wij ook op tv geweest.
Het was een leuke dag, met mooi weer!

Glijbanen 2015

Glijbanen 2015

Reddingsbrigade heeft een traditie, de laatste les voor de zomervakantie zijn de glijbanen geopend.
Nu heeft reddingsbrigade Ede wat nieuws erbij bedacht…
Alle ouders mochten mee glijden en spelen met de kinderen.
De kinderen hebben genoten van deze laatste les, en ook onze instructeurs!
We zien jullie na de zomervakantie weer terug.

Nieuwe Instructeur 2015

Instructeur erbij!

Reddingsbrigade Ede heeft sinds zaterdag 28 maart 2015 een gediplomeerd instructeur niveau 3 erbij!
Gerben Molhoek mag zich nu officieel een gediplomeerd instructeur noemen!
Zijn diploma werd uitgereikt door Alie van Scheijen, HBO van rayon Oost, tevens ook zijn praktijkbegeleider.

Diploma zwemmen 2015

Diploma zwemmen 2015

Een jaar hard getraind, een jaar geleerd en aan het einde van dit jaar beloond!
Op 13 juni 2015 heeft reddingsbrigade Ede een examen georganiseerd, iedereen is geslaagd!
Hier een paar foto’s om terug te kunnen kijken op dit examen met een geweldig resultaat!

Sponsoring zwemvesten

Sponsoring zwemvesten

Reddingsbrigade Ede heeft in maart 2015 zwemvesten gesponsord gekregen, hiermee kunnen wij onze kandidaten klaar maken voor het examen!
Wij zijn deze sponsor erg dankbaar.

2014

Nieuwe kledinglijn

Nieuwe kledinglijn

Er is een nieuwe kledinglijn ontwikkelt, de kleding is van het merk Gaastra Pro.
Het is erg mooie kleding en ook onze instructeurs en vrijwilligers hebben de nieuwe kleding mogen ontvangen!
Voor onze instructeurs bestaat het kledingpakket uit een polo shirt, short, lange broek, vleze jack en een tas. Deze kleding hebben wij gesponsord gekregen, en willen bij deze de sponsor bedanken!

Nieuwe Instructeur 2014

Instructeur erbij!

Reddingsbrigade Ede heeft er weer een gediplomeerd instructeur bij!
Saskia van Scheijen mocht zaterdag avond 13 december 2014 haar instructeurs diploma ontvangen.
Dit diploma werd uitgereikt door haar leercoach, die haar tijdens deze opleiding begeleide, ook haar praktijkbegeleider was erbij.

Wist je dat?

Reddingsbrigades uit heel Nederland, van Venlo naar Heerlen hebben gevaren. Ze hebben meer dan 25.000 euro opgehaald voor ‘Serious Request’.

Kids

LegoBrigade

Wist je dat?

De meeste mensen niet exact weten wat de strandvlaggen betekenen? Hier de vlaggen op een rijtje:

 • Oranje windzak:
  U mag baden en zwemmen. Maar het gebruik van drijvende voorwerpen (rubberbootjes, luchtbedden, zwembanden) is verboden vanwege het risico op afdrijven.
 • De gele vlag:
  Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen. Meestal heeft dit te maken met het weer. Drijvende voorwerpen zijn verboden.
 • De rode vlag:
  Het is verboden te baden of te zwemmen.
 • De rood/gele vlag:
  Het gebied tussen 2 vlaggen is een bewaakte bad zone. Strandwachten houden binnen deze zone toezicht. Watersport is in deze zone verboden.
 • De zwart-wit geblokte vlag:
  In de zone tussen 2 vlaggen mag u aan toegestane watersporten doen.
 • De vraagteken vlag:
  Er is een kind gevonden.

Sponsoren

HeJo Bouwspecialisten

Contact

Loading

Naam (Verplicht)

Mail (Verplicht)

Onderwerp (Verplicht)

captcha

Bericht

2017 New webmasters

Yes, we got him!!

Back to Top